Krajevna skupnost Satahovci - tukaj za vas

Satahovci so manjše naselje, ki leži na levi strani reke Mure. Spadajo v Mestno občino Murska Sobota.satahovci

Iz latinskih in madžarskih virov naj bi bila prva omemba vasi Satahovci v listini iz leta 1365, ko so Satahovci omenjeni kot Zetekolch, 1366 se omenjajo pod imenom Zuethehouch, 1499 pa so znani pod imenom Zwethehowcz (kar se izgovarja Svetehovci, danes bi rekli Svetešnja ves).

Več podatkov o zgodovini naselja Satahovci je opisanih v knjigi, ki je izšla leta 2002 ob 150 letnici vaške kapele.

Domačini imenujemo svoj kraj Setaoufci , Satauvci, Sataufci.

Vas leži na nadmorski višini okrog 191 metrovin je od Murske Sobote oddaljena približno pet kilometrov.

V vasi je 82 hiš, nekaj jih je nenaseljenih, prebivalcev pa je 323.

V preteklosti je bila vas pretežno kmetijska. Prebivalci so se v glavnem ukvarjali z živinorejo in poljedelstvom, nekaj pa jih je bilo zaposlenih v Murski Soboti (v glavnem v tovarni oblačil Mura).

Po velikih spremembah v kmetijstvu danes prevladuje v glavnem poljedelstvo, je pa nekaj večjih kmetij, ki se ukvarjajo tudi z živinorejo. Delavci odhajajo na delo v glavnem v Mursko Soboto in ostale bližnje kraje, nekaj pa tudi v sosednjo Avstrijo. Imamo pa tudi nekaj obrtnikov in pridelovalcev zelenjave.

 

Satahovci so tipično strnjeno bivalno primestno naselje v Mestni občini Murska Sobota.

Zgrajeno imamo skoraj vso osnovno infrastrukturo, na novo obnovljeno vodovodno omrežje, novo sodobno kanalizacijsko omrežje, kabelsko razdelilni sistem, zemeljsko PTT omrežje in ulično razsvetljavo.

Šole v vasi ni. Do četrtega razreda osnovne šole otroci obiskujejo osnovno šolo v sosednji vasi Krog, nato pa šolanje nadaljujejo na OŠ II v Murski Soboti. Naprej pa se šolajo v glavnem na srednjih šolah v Murski Soboti in okolici, s katero imamo dobro avtobusno povezavo.

Trgovine in gostilne v vasi prav tako ni, zato smo v tem primeru vezani na sosednje vasi in mesto Murska Sobota.

Zdravstveno oskrbo koristijo krajani v zdravstvenem domu Murska Sobota in bolnišnici v Rakičanu.

Satahovci so znani so po gasilstvu, malem nogometu in kulturno turističnem društvu. V okviru turističnega društva delujejo ljudski pevci in folklorna skupina, ki je prva in edina folklorna skupina v mestni občini. Upokojenci so združeni v upokojensko društvo Krog, prav tako tudi kolesarska sekcija.

Znamenitosti vasi so:

 

- vaška kapela, ki je posvečena v čast Svetemu Duhu. Zgrajena je bila leta 1852

kapelica

   

- vaško kulturni in gasilski dom v katerem je sedež krajevne skupnosti, gasilcev, kulturno turističnega   društva, in nogometašev

gasilski-dom


- igrišče za mali nogomet z urejeno razsvetljavo in športnim objektom

 

igrisce01  igrisce02

 

 

- pokopališče z mrliško vežico

pokopalisce

Copyright © 2006 - 2023    Krajevna skupnost Satahovci

Skladno z 32. členom ZisRPS izjavljamo, da nimamo izvajalca IRPS za reševanje potrošniških sporov

Pravno obvestilo | Piškotki | Kazalo strani

Izdelava spletnih strani GremoNaSplet