Krajevna skupnost Satahovci - tukaj za vas

pgd3Začetki našega prostovoljskega društva segajo v leto 1937, ko so na pobudo vaškega župana Alojza Jablanovca ustanovili gasilsko društvo. Ustanovni zbor je bil sklican 18. januarja. 1937 na domu Alojza Jablanovca, takrat z 11 člani. Člani so bili seznanjeni z nalogami društva in dali zaobljubo, da bodo svoje dolžnosti opravljali vestno in pošteno.

Ob ustanovitvi leta 1937 je četa razpolagala z ročno štirikolesno brizgalno znamke Franz Walser, ki je bila v Satahovcih že od leta 1874. Naslednje leto 1938 so kupili svečane uniforme in v društvo vključili še sedem novih članov.

Ročno brizgalno so leta 1939 zamenjali za večjo štirikolesno, znamke Seltenhofer Frigyes Šopron 300L/min. Kupljena je bila v kraju Mele pri Gornji Radgoni za ceno 9.900,00 din. Z nabavo te brizgalne obstaja zgodba. Satahovski gasilci so si šli to najmodernejšo ročno brizgalno ogledat na Mele, ker pa je bila cena previsoka, je niso mogli kupiti.

Z njimi je bil tudi domačin Janez Gabor, ki jim je dejal, da jim posodi denar za nakup ročne brizgalne. Gasilci so se morali takrat zateči k najetju posojila pri sovaščanu, ki so mu ga vrnili, ko so pripravili vaško veselico. Ta ročna brizgalna je služila gasilcem vrsto let.

Prvi poveljnik po letu 1945 je bil Alojz Martinec. To dokazuje vprašalnik odseka za notranje zadeve za Okraj Murska Sobota, ki so ga morali izpolniti vsi gasilski poveljniki. Izpolniti so ga morali zaradi tedanje oblasti Jugoslavije, ki je zahtevala podatke, predvsem zaradi morebitnega sodelovanja z okupatorjem.

Takoj po vojni je takratni poveljnik začel urejevati opremo in zbirati člane za nadaljnje delo. Konec leta 1945 je bilo v četi 21 članov, na novo pa je bilo sprejetih 6 članov.

Leta 1948 so tedanjo špric üto razširili v gasilski dom, ki je služil za shranjevanje opreme in druge priložnosti. Dom je imel en večji prostor za garažo in eno sejno sobo za sestajanje krajanov iz Satahovec.

Leta 1950 se k gasilskemu društvu Satahovci po odločbi Poverjeništva za notranje zadeve priključi gasilsko društvo Murski Črnci.

Za predsednika združenih Gasilskih društev je bil izvoljen Anton Jablanovec za

poveljnika Franc Gomboc, sekretar pa je bil Jožef Činč. Združitev obeh društev je trajala le do leta 1952. Zaradi nenehnih nesoglasij sta se tega leta društvi ločili na dve samostojni društvi.

Želja po nabavi motorne brizgalne se je v društvu uresničila leta 1962. Društvo je nabavilo rabljeno dvotaktno brizgalno Rosenbauer 800 lit/min, leta 1969 pa je sledila nabava nove štiritaktne MB Ziegler 800 lit/min.
Gasilsko društvo je organiziralo 1978 leta Borovo gostüvanje z namenom, da bi zbrali čim več sredstev za nakup gasilskega vozila. Želja je bila uresničena leta 1984, ko je bilo kupljeno novo orodno, gasilsko vozilo znamke TAM 80 T5.

Leta 1988 društvo razvitje gasilski prapor.
V začetku 90-ih let je nastala prva pionirska enota v PGD Satahovci. Mentor jim je bil Marjan Martinec in jih je poučeval o začetkih gasilstva v svoji hiši, ker gasilski dom ni bil ogrevan. Kasneje mentorstvo pionirjev prevzeme Jablanovec Štefan.

Največji tekmovalni uspeh gasilskega društva Satahovci lahko štejemo leto 2004 ko je pionirska enota tekmovala na državnem gasilskem prvenstvu, ki je potekalo v Celju.

Na občnem zboru PGD Satahovci 16. marca 2008 je bil sprejet sklep o nakupu novega gasilskega vozila IVECO GVV - 1. Ogromno truda, korakov je bilo potrebnih za to pridobitev, obenem pa je bil nakup tudi zelo velik finančni zalogaj.

V letu 2013 prevzamemo novo motorno brizgalno znamke ZIEGLER MB 8/8, kajti stara motorna brizgalna je odslužila svojemu namenu.

Po nekaj letih premora smo veseli, da smo v februarju 2016 v društvo včlanili enajst novih članov- pionirjev, ter leta 2018 dobili tudi žensko člansko enoto.

Našo današnjo generacijo gasilcev lahko navdaja ponos, da lahko nadaljujemo delo tiste generacije izpred 80 let, ki je z ogromnim elanom in navdušenjem začela iz nič z ciljem imeti svoje gasilsko društvo zato smo sem umrlim gasilcem ob 80. letnici na pokopališču postavili spominsko obeležje z napisom:

»KDOR KLIČE NAS V NESREČI, MI UPAMO

PRITEČI, NE VPRAŠAMO NIKDAR, ČE GROZNI JE POŽAR. »

Upravni odbor:

Predsednik: Marjan Martinec

Podpredsednica: Tadeja Žitek

Poveljnik: Matej Jablanovec

Podpoveljnik: Blaž Bencak

Tajnik: Matej Serec

Blagajničarka: Aleksandra Panker

pgd1    pgd2    pgd2020s

Copyright © 2006 - 2024    Krajevna skupnost Satahovci

Skladno z 32. členom ZisRPS izjavljamo, da nimamo izvajalca IRPS za reševanje potrošniških sporov

Pravno obvestilo | Kazalo strani

Izdelava spletnih strani GremoNaSplet