Krajevna skupnost Satahovci

INFORMACIJE

Krajevna skupnost Satahovci obsega naselje Satahovci.

Sedež krajevne skupnosti: Satahovci 26
Površina območja: 365 31 91 m2
Število prebivalcev: 281

Svet KS Satahovci se je v novem mandatu konstituiral 10. decembra 2018.

Predsednica sveta: Nataša MARTINEC
Podpredsednik sveta: Miha PISNJAK

Svet sestavlja pet članov:

 1. NATAŠA MARTINEC  (051 211 124)
 2. MIHA PISNJAK  (040 323 384)
 3. NATALIJA KRANJEC  (041 369 994)
 4. MARJAN MARTINEC  (041 797 085)
 5. CIRIL MARTINEC  (041 620 155)

 

Krajevna skupnost Satahovci je najmlajša krajevna skupnost v Mestni občini Murska Sobota, ki  se je konstituirala leta 2006 po razdružitvi Krajevne skupnosti Krog na krajevni skupnosti Krog in Satahovci. Pobuda za ustanovitev samostojne krajevne skupnosti Satahovci je bila dana na zboru krajanov meseca oktobra 2005. Pobudo je obravnaval Mestni svet občine Murska Sobota na svoji 25. redni seji, dne 7. decembra 2005 in jo sprejel. Sprejet je bil sklep,  da se volja prebivalcev za ustanovitev nove krajevne skupnosti Satahovci ugotovi na zboru občanov naselja Satahovci. Zbor vaščanov je bil sklican s strani župana Mestne občine Murska Sobota g. Antona Štihca 6. marca 2006, kjer se je vseh 62 prisotnih  vaščanov naselja Satahovci odločilo za ustanovitev nove krajevne skupnosti Satahovci.
 
Prvič se je Svet krajevne skupnosti Satahovci konstituiral 13.11.2006.

V svet so bili izvoljeni: Daniela Žitek, Franc Boriš, Jožef Erjavec, Alojz Lapoši in Igor Erjavec.

V času »samostojne« KS Satahovci so bili poleg manjših realizirani še naslednji večji projekti:

 • ureditev prostorov za potrebe krajevne skupnosti, sanitarije, nabava miz in ureditev kuhinje v vaškem domu
 • priklop gospodinjstev na obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje
 • obnovitev vodovodnega omrežja v vasi
 • ulična razsvetljava na »Golibi«
 • asfaltiranje prostora pred športnim objektom in ceste mimo igrišča
 • asfaltna prevleka na »Golibi« in proti Murskim Črncem
 • dotacija PGD Satahovci za nakup gasilskega vozila
 • prva faza pločnika
 • razsvetljava na igrišču
 • gramoziranje vaških cest

 

Pri svojem delovanju se pridružujemo aktivnostim, ki jih organizira MO Murska Sobota.
 
Tako vsako leto mesecu marcu pripravljamo prireditev s kulturnim programom in zabavo ob osmem marcu - dnevu žena in materinskem dnevu 24. marcu.

V sodelovanju z MO Murska Sobota in podjetjem Saubermacher & Komunala Murska Sobota vsako pomlad organiziramo čistilno akcijo.

V sklopu soboških dnevov se udeležujemo iger na vodi, ki potekajo v Bakovcih.
 
V mesecu oktobru organiziramo srečanje s kulturnim programom  za starejše krajane ob njihovem prazniku 1. oktobru.
 
V letošnjem jubilejnem letu 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije, smo v obeležitev tega jubileja zasadili lipo.

sajenje-lipe


V »trikotniku« pri pokopališču pa smo lipo vaščani zasadili že na predvečer dneva samostojnosti Republike Slovenije leta 1991.

lipga-trikotnik

Ta vsebina je blokirana, ker za prikaz potrebuje piškotke. Za ogled tega, prosimo...